Solárium

Komu propršela dovolená, nebo nesehnal dovolenou u moře, nemusí ještě zoufat. Bronz pro ohromení známých získáte v soláriu, které je pro Vás v našem areálu připraveno. Délka opalování se řídí typem kůže, v tom Vám poradí vyškolená obsluha.

Pro Vaši bezpečnost je k dispozici "Provozní řád solária" a každý z Vás má možnost shlédnout "certifikát", kde jsou zaznamenány povinné výměny předepsaných dílů solária.


PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRIA

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Solárium je vhodné především pro zdravé lidi v dobré fyzické i psychické kondici. Osoby trpící alergiemi, kožními nemocemi atd. mohou toto zařízení používat jen po konzultaci s lékařem. Rovněž tak osoby, které užívají léky.
2. Dobu expozice a intervaly mezi jednotlivými opalováními je vhodné konzultovat s provozovatelkou solária. Je třeba brát v úvahu m. j. i typ pleti.
3. Před opalováním je třeba odstranit líčidla a kosmetické přípravky.
Před i po opalování je vhodné použít speciální emulze určené pro solária. Jsou k dispozici u provozovatele solária.
4. Při opalování trubicemi je vhodné použití speciálních brýlí. Při použití zesilovačů (reflektorů) je to nutností.

POVINNOSTI OBSLUHY

1. Před každým použití seznámí zákazníka s možností okamžitého VYPNUTÍ celého solárního lůžka ČERVENÝM TLAČÍTKEM STOP v případě potřeby. Obsluha přístroj sama načasuje a zapne. Upozorní zákazníka na možnost regulace ochlazování těla regulačním prvkem ventilátoru.
2. Po a před každým použitím solárního lůžka si každý zákazník provede jeho desinfekci vhodným prostředkem sám. ( DESTAKRYL)
3. Každý den je místnost vytírána vhodným desinfekčním prostředkem.
4. Obsluha průběžně sleduje technický stav solária a zajišťuje jeho pravidelné kontroly (revize) specializovanou firmou. (SMIS s.r.o.)
5. Obsluha vede evidenci o provozních hodinách trubic a zákazníkům garantuje, že trubice jsou měněny v předepsaných intervalech.

TYP SOLÁRNÍHO PŘÍSTROJE - SUNVISION 528 SSS

OPALOVÁNÍ TĚLA

Zajišťuje 28 trubic – po 14 ti v dolní a horní části lůžka.

OPALOVÁNÍ OBLIČEJE

Zajišťují navíc:
A – krátké obličejové trubice 5 ks – standartně
B – 2 zesilovače (reflektory) – standartně

Přístroj má nastavení času 1 – 20 min.
Automatické načítání minut - obsluha z recepce.
VYPÍNÁ automaticky po nastaveném čase – před vypnutím třikrát pípne.
Po vypnutí ještě tři minuty běží ventilátory chlazení.
Přístroj má ventilátor pro ochlazování těla řiditelný zákazníkem.